Posts

Dzień: 14 marca, 2022

Nowelizacja ustawy OZE usprawni realizację projektów fotowoltaicznych

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. Nowela dotyczy gminnych projektów parasolowych i grantowych na montaż lub zakup mikroinstalacji fotowoltaicznych. Wprowadza ona przepis, który zakłada, iż prosument, który do 31 marca 2022 roku zawrze umowę na montaż, zakup lub dofinansowanie mikroinstalacji OZE z samorządem realizującym projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego lub do daty granicznej grudnia końca 2023 roku będzie