Mój Prąd 4.0 – program na 1. kwartał 2022 r.

Rozpoczęcie programu „Mój Prąd 4.0” jest planowane na 1 kwartał 2022 roku. Celem tego programu będzie m.in. zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Polski, co ma spowodować wzrost udziału OZE w miksie energetycznym.

Program umożliwi magazynowanie wyprodukowanej energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych oraz magazynowanie ciepła lub chłodu. Co ważne nowa odsłona programu promuje elektromobilność poprzez zakup i montaż punktów ładowania samochodów elektrycznych.

„Mój Prąd 4.0” zostanie rozszerzony o inteligentne systemy zarządzania energią w domu, punkty ładowania samochodów elektrycznych, magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła i chłodu. Program będzie nadal dedykowany dla osób fizycznych, mających zawartą umowę kompleksową z Operatorem sieci Dystrybucyjnej. Należy zaznaczyć, że o dofinansowanie będą mogli ubiegać się też beneficjenci dotychczasowych edycji programów „Mój Prąd” oraz „Czyste Powietrze”. Budżet programu ma wynosić ok. 1 mld zł.

Czytaj więcej o zmianach prawnych w energetyce: INFORMACJE ENERGETYCZNE