Posts

Autor: agata_admin

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy wszystkim naszym Partnerom, Przyjaciołom, Klientom i Współpracownikom, wszystkiego co najlepsze i najprzyjemniejsze, rodzinnej atmosfery, szczęścia osobistego, pogody ducha, smacznego jajka. Zespół FotoPrąd.pl

Nowelizacja ustawy OZE usprawni realizację projektów fotowoltaicznych

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. Nowela dotyczy gminnych projektów parasolowych i grantowych na montaż lub zakup mikroinstalacji fotowoltaicznych. Wprowadza ona przepis, który zakłada, iż prosument, który do 31 marca 2022 roku zawrze umowę na montaż, zakup lub dofinansowanie mikroinstalacji OZE z samorządem realizującym projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego lub do daty granicznej grudnia końca 2023 roku będzie

Co czeka nowych prosumentów w 2022 roku – wyjaśnienie rozliczeń.

Zmiana formuły rozliczeniowej dla nowych prosumentów – Co to jest net billinig? Net billing jest to rozliczenie kwotowe, które zastąpi dotychczasowy system opustów – net metering (rozliczenie ilościowe). Net Billing znajdzie zastosowanie dla prosumentów, którzy dokonają zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji po dniu 31 marca 2022 roku. Spodziewana jest kolejna tzw. szybka ścieżka legislacyjna, która obejmie dotychczasowym modelem

Szczęśliwego Nowego Roku!

Dużo zdrowia, szczęścia i pogody ducha w Nowym Roku 2022 życzymy Państwu w imieniu całego Zespołu fotoPrąd!

Mój Prąd 4.0 – program na 1. kwartał 2022 r.

Rozpoczęcie programu „Mój Prąd 4.0” jest planowane na 1 kwartał 2022 roku. Celem tego programu będzie m.in. zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Polski, co ma spowodować wzrost udziału OZE w miksie energetycznym. Program umożliwi magazynowanie wyprodukowanej energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych oraz magazynowanie ciepła lub chłodu. Co ważne nowa odsłona programu promuje elektromobilność poprzez zakup i montaż